Loading...

Dary dla WTZ

Dzięki uprzejmości
Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Familia" z Czeladzi nasza placówka została obdarowana w środki czystości podarowane od sponsora Firmy Henkel.
Dziękujemy tak hojnemu sponsorowi i Familii za podzielenie się darami.
Serdecznie pozdrawiamy,
i jeszcze raz dziękujemy w imieniu społeczności WTZ

Wróć