Loading...

Oferta pracy

Stowarzyszenie „Bądź z Nami” poszukuje osoby do pracy do Warsztatów Terapii Zajęciowej: na stanowisko: księgowa/y
Wymiar czasu pracy: 1 etat

Kandydat powinien spełniać:

 1. jeden z poniższych warunków:
 • ukończył ekonomiczne studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe lub
 • ukończył średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 2-letnią praktykę w księgowości
 1. znajomość obsługi komputera w zakresie podstawowego oprogramowania Microsoft Office: Word i Excel, programów finansowo-księgowych Symfonia, Enova, bankowości elektronicznej służących do rozliczeń bankowych, do prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz do sporządzania sprawozdawczości budżetowej,
 2. umiejętność interpretowania przepisów i wykorzystanie ich w praktyce;

 

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych,
 • znajomość zasad finansowania zadań WTZ na szczeblu powiatu jako organu samorządu terytorialnego, znajomość przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, znajomość przepisów w sprawie warsztatów terapii zajęciowej,
 • umiejętność sporządzania sprawozdań budżetowych, zestawień zmian w funduszu placówki, tworzenia prognoz, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia,
 • znajomość programów komputerowych stosowanych w księgowości w Warsztacie Terapii Zajęciowej Program Księgowo-Płacowy -Symfonia, Enova, umiejętność obsługi komputera (Word, Excel),
 • cechy osobowości takie jak: komunikatywność, dyskrecja, konsekwencja w realizowaniu zadań, dokładność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość, dobra organizacja pracy, umiejętność korzystania z przepisów,
 • dodatkowym atutem będzie doświadczenie na stanowisku pracy związanym z finansami publicznymi i księgowością budżetową;

   Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. prowadzenie rachunkowości Warsztatu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
 2. odpowiedzialność za przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych,
 3. odpowiedzialności za całokształt prac związanych z działalnością finansowo-księgową placówki, płace, ZUS, US
 4. przyjmowanie, dekretowanie, sprawdzanie dokumentów księgowych Warsztatu pod względem formalnym i rachunkowym,
 5. dokonywanie kontroli zgodności operacji finansowych z planem finansowym,
 6. sporządzanie sprawozdań budżetowych, finansowych, zestawień, analiz finansowych, sporządzanie sprawozdań z wykonania wydatków i dochodów: miesięcznych /kwartalnych/ rocznych,
 7. przeprowadzanie bieżącej analizy z zakresu wykonania planu wydatków w odniesieniu do dotacji WTZ,
 8. sporządzanie poleceń przelewu na rzecz kontrahentów,
 9. prowadzenie ewidencji środków trwałych,

10.rozliczanie dotacji na zadania WTZ,

11.opracowywanie projektów planów finansowych Warsztatu i ich zmian,

12.zapewnienie prawidłowego i terminowego obiegu dokumentów księgowych,

 

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. stanowisko – księgowy/a,
 2. wymiar czasu pracy – 1 etat
 3. termin rozpoczęcia pracy- 1 wrzesień 2021
 4. miejsce wykonywania pracy – Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „Bądź z Nami” ul. Podłosie 10 42-504 Będzin,
 5. praca administracyjno – biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych (drukarka, kserokopiarka, skaner, niszczarka dokumentów),
 6. nie występują szkodliwe ani niebezpieczne warunki pracy,
 7. wynagrodzenie za pracę ustalone będzie na podstawie Regulaminu wynagradzania , dodatek za wieloletnią pracę, dodatkowe roczne wynagrodzenie
 8. stanowisko pracy jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością,
 9. oświetlenia pomieszczenia biurowego: naturalne i sztuczne,
 10. budynek WTZ jest dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
 11. praca w godzinach: poniedziałek – piątek 7.00-15.00

      Wymagane dokumenty:

 • CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej należy przesłać na adres: wtzbedzin@o2.pl
 • INFORMACJA POD NUMEREM TELEFONU 32 267-51-99 603 958 318  

Wróć