Loading...

Przetarg na przewozy uczestników WTZ

Stowarzyszenie „Bądź z Nami” prowadzi  postępowania w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 1129 tj.) dalej „ustawa Pzp” na realizację zadania pn.: „Przewóz uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Będzinie”.

Link do postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/8e151fc3-4559-46c4-bdb7-b3c90d78cc7d

Wróć