Loading...

Szkolenie dla uczestników

Bieżący miesiąc przebiegał w naszym WTZ pod hasłem wytężonej działalności edukacyjnej. Za sprawą Centrum Integracji Społecznej W Sławkowie mieliśmy możliwość odbycia szkolenia na temat „ Aktywnej Integracji”. Odbyło się ono w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego współfinansowanego ze środków unijnych. Realizacja projektu przebiegała w dwóch grupach w formie3-dniowych  warsztatów i treningów umiejętności. Stworzyły one nam możliwość podniesienia kompetencji społecznych i bardzo przydatnych na rynku pracy umiejętności zawodowych. Mieliśmy także okazję poszerzyć swoją wiedzę praktyczną w obszarze skutecznego komunikowania się wróżnych sytuacjach  życiowych i społecznych.  Projekt jeszcze mocniej uświadomił nam , że od właściwego porozumiewania się w głównej mierze, zależą nasze dobre relacje z członkami rodziny, współpracownikami, przyjaciółmi i innymi osobami z naszego otoczenia.

Wróć