Loading...

Warsztaty wznawiają działalność

Decyzją Wojewody Śląskiego 25.05.2020r. zostały ponownie otwarte placówki dziennego pobytu m.in. Warsztaty Terapii Zajęciowej. Na terenie placówki trwają przygotowania do wznowienia zajęć i bezpiecznego powrotu naszych podopiecznych. Do dnia 29.05.2020r. na zajęcia przyjeżdżać będą uczestnicy, którzy są w stanie samodzielnie dojechać i wrócić z zajęć. Od 1.06. 2020 r. ponownie zorganizowany będzie dowóz uczestników. Dla bezpieczeństwa liczba podopiecznych w busie jak i na terenie placówki musi być ograniczona. Zajęcia w WTZ odbywać się będą z zachowaniem ścisłego reżimu sanitarnego Nasi pracownicy mają zapewnione środki ochrony, przed wejściem do budynku będzie możliwość skorzystania z płynu do dezynfekcji rąk. pracownie, korytarze, toalety będą wietrzone i dezynfekowane ( co najmniej 4 razy dziennie). Nie będzie możliwości spacerowania po korytarzach, przemieszczania się pomiędzy pracowniami, posiłki będą spożywane w swoich pracowniach z zachowaniem minimum 1,5 metra odległości. W ramach bezpieczeństwa zalecana jest praca w przyłbicach. Wywieszone zostaną plakaty zawierające zasady prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem dezynfekcyjnym do rak- stosowna instrukcja. Wywieszone zostaną także plakaty dotyczące prawidłowego zakładania i zdejmowania maseczek oraz prawidłowego zakładania i ściągania rękawiczek Będziemy dbać o zachowanie dystansu, zajęcia będą się odbywać z zachowaniem higieny i maksymalnego bezpieczeństwa przed zarażeniem. Prosimy by nasi podopieczni nie przynosili na teren placówki zbędnych rzeczy: kredek, malowanek, książek itd., Kawa, herbata, cukier, mleko będą zapewnione w pracowniach. Do placówki przyjeżdżają tylko osoby zdrowe, bez objawów wskazujących możliwość wystąpienia choroby. Jeśli pojawią się jakiekolwiek niepokojące objawy prosimy aby uczestnik nie przyjeżdżał na zajęcia. Przed wejściem do budynku będzie każdemu mierzona temperatura Podjęte działania mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom i pracownikom Warsztatów oraz ich rodzinom. W razie pytań prosimy o kontakt z terapeutami lub pod numerem 32 2675199 gdzie udzielimy potrzebnych informacji.

Wróć