Loading...

Pracownie

GOSPODARSTWO DOMOWE.

Tutaj uczymy się:

 • estetycznego nakrywania stołu, estetyki spożywania posiłków,
 • przygotowywania różnego rodzaju dań śniadaniowych, obiadowych, deserów oraz potraw na uroczystości WTZ
 • posługiwania się narzędziami i urządzeniami kuchennymi, obsługi sprzętu AGD
 • wyrabiania nawyków utrzymania czystości i higieny w kuchni
 • systematycznego i dokładnego wykonywania wszelkich czynności porządkowych

TKACKA Z ELEMENTAMI SZYCIA

Tutaj uczymy się:

 • tkania na ramach tkackich, krośnie poziomym, krosienkach tabliczkowych i deseczkach tkackich - wykonanie makatek, dywaników, zakładek do książek
 • szycia ręcznego i maszynowego
 • haftu krzyżykowego, wstążeczkowego, matematycznego
 • filcowania na mokro i sucho wełny czesankowej, wyrabiania z niej ozdobnych przedmiotów
 • techniki patchworkowej

PRZYRODNICZO - OGRODNICZA

Tutaj uczestnicy:

 • nabywanją umiejętności posługiwania się narzędziami ogrodniczymi
 • poznają wiadomości dotyczące życia roślin i zwierząt w ich naturalnych środowiskach
 • kształtują umiejętności uprawy, pielęgnacji roślin doniczkowych i ogrodniczych, poznają zasady uprawy oraz sadzenia drzew
 • opiekują się zwierzętami
 • wykonują kompozycje, stroiki z kwiatów i półproduktów ozdobnych
 • podejmują współpracę z ogrodnikami, działkowiczami w celu wymiany doświadczeń, oraz podejmują wspólpracę z PTTK, Urzędem Miasta, organizacjami pozarządowymi

CERAMICZNO - PLASTYCZNA

Tutaj uczymy się:

 • prostych technik wykonywania wyrobów artystycznych i użytkowych z gliny, gipsu
 • poznanie technik suszenia, wypalania i szkliwienia i ozdabiania wyrobów ceramicznych
 • wykonywania prac z zakresu plastyki (tworzywa sztuczne, tektura, papieroplastyka, rzeźba w materiale miękkim – masa solna, masa papierowa, modelina, plastelina itp.)
 • wykorzystanie akwareli, pasteli, ołówka, węgla do tworzenia prac malarskich
 • prace techniką kolaż, decupage.

KOMPUTEROWA Z OBSŁUGĄ URZĄDZEŃ BIUROWYCH

Tutaj uczymy się:

 1. podstaw pracy z komputerem
 2. obsługi programów użytkowych (Word, Point, Power Point, Gimp)
 3. korzystania z Internetu w celu zdobywania wiedzy oraz zakładania i korzystania z poczty elektronicznej
 4. wykonywania kartek okolicznościowych, dyplomów, zaproszeń, podziękowań, wizytówek, adresowania kopert, wypełniania druków urzędowych
 5. kontynuowania i rozwijania umiejętności szkolnych: pisania, czytania, liczenia
 6. poprawy i rozwoju zdolności manualnych poprzez wykonywania prac plastycznych
 7. redagowania i pisania tekstów - wydawanie gazetki warsztatowej „Nasze Warsztaty”, prowadzenie Kroniki WTZ
 8. pracy z programami edukacyjnymi (w zależności od poziomu rozwoju intelektualnego uczestnika – programy graficzne, poznawanie liter i cyfr, nauka pisania, nauka liczenia itd.)

PRACOWNIA RĘKODZIEŁA Z ELEMENTAMI INTROLIGATORSTWA

Tutaj kształtujemy umiejętności:

 • prawidłowego korzystania z maszyn znajdujących się w pracowni – gilotyna, bindownica, prasa, ksero,
 • naprawy książek
 • wykonania galanterii papierniczej (koperty, pudełka, torebki, zakładki do książek).
 • usprawniania manualnego (staranne wycinanie, dziurkowanie elementów dekoracyjnych, szycie zeszytów jednoskładowych, pudełek).
 • oszczędnego zagospodarowania materiałów introligatorskich

PRACOWNIA WITRAŻU I TECHNIK RÓŻNYCH:

Uczestnicy w ramach tej pracowni poznają i doskonalą umiejętności w zakresie:

 • Malawania farbami ceramicznymi i witrażowymi na szkle, pleksi,, folii do bindowania
 • Ozdabianie wyrobów ceramicznych
 • Wykonywanie zawieszek do okien
 • Malowanie farbami żelowymi
 • Działania w zakresie decupage, papieroplastyki, masy solnej

PRACOWNIA MAJSTERKOWICZA

Tutaj uczymy się:

 • Obróbki drewna oraz metalu
 • Nabywania umiejętności posługiwania się ręcznymi narzędziami i elektronarzędziami
 • Wycinania w drewnie i materiałach drewnopochodnych, piłowania, szlifowania, wiercenia, konserwacji drewna
 • Poznawanie techniki obróbki metalu, łączenia elementów metalowych, lutowania obwodów elektrycznych

PRACOWNIA UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

Głównym celem pracowni jest:

 • przygotowanie uczestnika do jak najbardziej samodzielnego, świadomego i aktywnego życia w społeczeństwie
 • zwiększaniu zaradności życiowej naszych uczestników poprzez treningi: czystości, ekonomiczny, kulinarny.
 • Nauka nawiązywania dialogu i prowadzenia rozmów, aktywnego słuchania, odpowiedniego reagowania na sytuacje trudne, asertywności, zachowania w grupie
 • kształtowanie uniwersalnych umiejętności potrzebnych pracownikowi, takich jak zaradność i samodzielność, punktualność, odpowiedzialność, wytrwałość, terminowość, poszukiwanie informacji, samokontrola, współpraca
 • Odkrywanie mocnych i słabych stron
 • Sprecyzować preferencje, umiejętności i ograniczenia uczestnika
 • Określenie oczekiwań zawodowych
 • Rozwijanie zdolności i zainteresowań
 • Poznać metody i techniki poszukiwania pracy
 • Napisać życiorys, list motywacyjny, podanie o pracę, CV, wypełnić formularze niezbędne przy zatrudnieniu
 • uczestnictwo w szkoleniach, spotkaniach informacyjnych związanych z zatrudnieniem, wizyty w zakładach pracy
 • Przygotować się do rozmowy z pracodawcą
 • Określić wartości płynące z podjęcia pracy
 • Realizacja praktyk zawodowych
 • Rejestracja w PUP
 • Poszukiwanie pracy i pomoc w zatrudnieniu

PRACOWNIA SZTUKI UŻYTKOWEJ

Celem pracowni jest:

 • przygotowanie uczestnika do jak najbardziej samodzielnego, świadomego i aktywnego życia w społeczeństwie
 • zwiększaniu zaradności życiowej naszych uczestników poprzez treningi: czystości, ekonomiczny, kulinarny.
 • nauka nawiązywania dialogu i prowadzenia rozmów, aktywnego słuchania, odpowiedniego reagowania na sytuacje trudne, asertywności, zachowania w grupie
 • kształtowanie uniwersalnych umiejętności, takich jak zaradność i samodzielność, punktualność, odpowiedzialność, wytrwałość, terminowość, samokontrola, współpraca w grupie
 • odkrywanie mocnych i słabych stron
 • rozwijanie zdolności i zainteresowań
 • rozwijanie wrażliwości twórczej uczestników
 • nauka i doskonalenie sprawności manualnych w nowo poznanych technikach,
 • rozwój intelektualny i emocjonalny,
 • kształtowanie postaw wobec pracy indywidualnej i grupowej

Zadania te realizowane są poprzez uczestnictwo w zajęciach malarstwa, rysunku, rzeźby, papieroplastyki, rękodzieła (wykonywanie przedmiotów użytkowych).

PRACOWNIA UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH I ŻYCIA CODZIENNEGO

Głównym celem pracowni jest:

 • przygotowanie uczestnika do jak najbardziej samodzielnego, świadomego i aktywnego życia w społeczeństwie
 • zwiększaniu zaradności życiowej naszych uczestników poprzez treningi: czystości, ekonomiczny, kulinarny.
 • Nauka nawiązywania dialogu i prowadzenia rozmów, aktywnego słuchania, odpowiedniego reagowania na sytuacje trudne, asertywności, zachowania w grupie
 • kształtowanie uniwersalnych umiejętności, takich jak zaradność i samodzielność, punktualność, odpowiedzialność, wytrwałość, terminowość, samokontrola, współpraca w grupie
 • Odkrywanie mocnych i słabych stron
 • Sprecyzować preferencje, umiejętności i ograniczenia uczestnika
 • Rozwijanie zdolności i zainteresowań

W pracowni umiejętności społecznych i życia codziennego uczestnicy będą wykonywać różnorodne prace, doskonalić znane techniki pracy i poznawać nowe. Rozwijać umiejętności poprzez uczestnictwo w zajęciach we wszystkich pracowniach WTZ. W okresach przedświątecznych uczestnicy będą angażować się w przygotowanie aukcji świątecznych.

Pracownia prowadzi:
 • trening kulinarny:zapoznanie z urządzeniami AGD i ich bezpieczna obsługą, nauka przygotowania prostych posiłków,
 • trening funkcjonowania w codziennym życiu,
 • trening umiejętności praktycznych (nabywanie lub doskonalenie umiejętności związanych z higieną. Stosowanie odpowiednich środków czystości i kosmetyków. Dobieranie stosownej odzieży do okoliczności, pory dnia i roku, samodzielnego prania, prasowania, składania ubrań, rozwieszania wypranej bielizny.
 • trening budżetowy
 • trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów
 • ergoterapię.( doskonalenie umiejętności pielęgnacji roślin, porządkowanie alejek, dbałości o zieleń wokół placówki).

REHABILITACJA:

Rehabilitacja ruchowa prowadzona jest w WTZ codziennie dla wszystkich uczestników. Każdy podopieczny ma opracowany indywidualny program z uwzględnieniem zaleceń lekarskich.

Zajęcia rehabilitacyjne obejmują:

 • ćwiczenia poprawiające ogólną sprawność i kondycję fizyczną
 • kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • kształtowanie motoryki ciała
 • zapobieganie pogłębianiu skrzywień i narastaniu przykurczy
 • kształtowanie prawidłowej postawy ciała w czynnościach dnia codziennego
 • treningi przygotowujące uczestników do udziału w zawodach sportowych, wyjścia na basen, wycieczki rowerowe, gry i zabawy na świeżym powietrzu

POMOC PSYCHOLOGICZNA to:

 • udzielanie wsparcia psychologicznego uczestnikom
 • pomoc w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych,
 • rozwijanie umiejętności samodzielnego rozwiązywania konfliktów
 • prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych
 • treningi asertywności, umiejętności poznawczych, relaksacyjnych
 • diagnostyka i opiniowanie

TRENER PRACY

Trener pracy to osoba, która pomaga zdobywać Uczestnikom doświadczenie zawodowe oraz wspiera ich często w pierwszych krokach na rynku pracy.

Wsparcie trenera pracy to:

 • pomoc w określeniu mocnych stron, umiejętności, zainteresowań
 • pomoc w określeniu celów zawodowych
 • warsztaty grupowe z zakresu samooceny, motywacji, aktywnego poruszania się po rynku pracy
 • motywowanie Uczestników do aktywności zawodowej poprzez udział w próbkach pracy, praktykach zawodowych
 • wyszukiwanie odpowiednich miejsca pracy dla Uczestników
 • ciągłe wsparcie w procesie aktywizacji zawodowej – pomoc w dotarciu do miejsca pracy, pomoc w zaadoptowaniu się w nowym miejscu, nauka czynności, zapewnienie poczucia bezpieczeństwa, integracja ze środowiskiem