Loading...

Zobacz co nowego u Nas

W dniu 15.03 uczestniczyliśmy w Gali rozdania statuetek „Jaskółki 2023” dla pracodawców promujących zatrudnienie wspomagane osób z niepełnosprawnością intelektualną.

W piątek 10 marca odbył się Finał Konkursu pt. „Jaka to melodia?”. To już XIV Edycja !!! Projekt ten zapoczątkowany przez Pana Grzegorza oraz Pana Marka stał się tradycją Warsztatów.
 

Nasi uczestnicy próbują swoich sił na rynku pracy w trakcie praktyk zawodowych.
Jesteśmy z nich dumni, że tak świetnie sobie radzą.

Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „Bądź z Nami” powstał z inicjatywy rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych. Rozpoczął swoją działalność 23 grudnia 2003r. Jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych.. Obejmuje opieką 55 uczestników z rejonu powiatu będzińskiego. Są to osoby z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności. Celem działalności Warsztatu jest rehabilitacja społeczna i zawodowa, zmierzająca do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności niezbędnych do prowadzenia przez osoby niepełnosprawne niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia na miarę indywidualnych możliwości. Uczestnikiem Warsztatu może zostać każda osoba niepełnosprawna po spełnieniu obowiązku szkolnego, posiadająca Orzeczenie o Stopniu Niepełnosprawności ze wskazaniem do terapii zajęciowej. Nad całością procesu aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych czuwa wysoko wyspecjalizowany zespół pracowników, całym sercem oddanych swoim zadaniom.