Loading...

Zobacz co nowego u Nas

Oferta Pracy
Stowarzyszenie "Bądź z Nami" zatrudni osobę na stanowisko konserwatora do Warsztatów Terapii Zajęciowej
Więcej szczegółów w rozwinięciu wiadomości
 

W dniu 8 listopada grupa teatralna z naszego WTZ-u brała udział w III Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Podwórkowej w Częstochowie

.Z wodzisławskiego Przegląd Twórczości Teatralnej "PARA BUCH, TEATR W RUCH" wracamy z nagrodami

Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „Bądź z Nami” powstał z inicjatywy rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych. Rozpoczął swoją działalność 23 grudnia 2003r. Jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych.. Obejmuje opieką 55 uczestników z rejonu powiatu będzińskiego. Są to osoby z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności. Celem działalności Warsztatu jest rehabilitacja społeczna i zawodowa, zmierzająca do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności niezbędnych do prowadzenia przez osoby niepełnosprawne niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia na miarę indywidualnych możliwości. Uczestnikiem Warsztatu może zostać każda osoba niepełnosprawna po spełnieniu obowiązku szkolnego, posiadająca Orzeczenie o Stopniu Niepełnosprawności ze wskazaniem do terapii zajęciowej. Nad całością procesu aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych czuwa wysoko wyspecjalizowany zespół pracowników, całym sercem oddanych swoim zadaniom.