Loading...

Zobacz co nowego u Nas

Regulamin Organizacyjny Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu "Bądź z Nami" w Będzinie obowiązujący od 2023 roku dostępny jest w zakładce oferty/dokumenty

Do Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu "Bądź z Nami" pilnie potrzebny Terapeuta Zajęciowy. Do Pracowni Papieroplastyki. Wymiar czasu pracy - 1 etat. Telefony kontaktowe: 603 958 318 lub 32 267 51 99

Z okazji nadchodzących Świąt pragniemy Wszystkim złożyć najserdeczniejsze życzenia

Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „Bądź z Nami” powstał z inicjatywy rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych. Rozpoczął swoją działalność 23 grudnia 2003r. Jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych.. Obejmuje opieką 55 uczestników z rejonu powiatu będzińskiego. Są to osoby z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności. Celem działalności Warsztatu jest rehabilitacja społeczna i zawodowa, zmierzająca do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności niezbędnych do prowadzenia przez osoby niepełnosprawne niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia na miarę indywidualnych możliwości. Uczestnikiem Warsztatu może zostać każda osoba niepełnosprawna po spełnieniu obowiązku szkolnego, posiadająca Orzeczenie o Stopniu Niepełnosprawności ze wskazaniem do terapii zajęciowej. Nad całością procesu aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych czuwa wysoko wyspecjalizowany zespół pracowników, całym sercem oddanych swoim zadaniom.