Loading...

Zobacz co nowego u Nas

Świetna zabawa, emocje oraz łzy radości to wszystko towarzyszyło nam podczas Paraspartakiady Śląska i Zagłębia w Dąbrowie Górniczej

Bieżący miesiąc przebiegał w naszym WTZ pod hasłem wytężonej działalności edukacyjnej. Za sprawą Centrum Integracji Społecznej W Sławkowie mieliśmy możliwość odbycia szkolenia na temat „ Aktywnej Integracji”.

Dzisiaj do WTZ dotarła radosna wiadomość. Nasze Warsztaty podczas II Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Podwórkowej zajęły III miejsce!!!
Podczas festiwalu zaprezentowało się 31 ośrodków z całej Polski.
Tegoroczna edycja festiwalu odbyła się pod hasłem "Rok 2021 - Rokiem Górali w województwie śląskim"

Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „Bądź z Nami” powstał z inicjatywy rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych. Rozpoczął swoją działalność 23 grudnia 2003r. Jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych.. Obejmuje opieką 55 uczestników z rejonu powiatu będzińskiego. Są to osoby z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności. Celem działalności Warsztatu jest rehabilitacja społeczna i zawodowa, zmierzająca do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności niezbędnych do prowadzenia przez osoby niepełnosprawne niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia na miarę indywidualnych możliwości. Uczestnikiem Warsztatu może zostać każda osoba niepełnosprawna po spełnieniu obowiązku szkolnego, posiadająca Orzeczenie o Stopniu Niepełnosprawności ze wskazaniem do terapii zajęciowej. Nad całością procesu aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych czuwa wysoko wyspecjalizowany zespół pracowników, całym sercem oddanych swoim zadaniom.