Loading...

Skład zarządu:

  • Prezes: Ilona Słomczyńska
  • Wiceprezes: Zdzisława Zawada
  • Skarbnik: Bożena Fornalczyk-Kozłowska
  • Członek Zarzadu: Andrzej Mroczek
  • Członek Zarzadu: Tadeusz Gurda